Kyberturvallisuuskonsultointi

Ei ole salaisuus, että kyberturvallisuuden tarve jatkaa kasvamistaan teknologian edistyessä. Useimmiten organisaatioilla ei kuitenkaan välttämättä ole tarvittavia taitoja tai resursseja turvallisuuteen sijoittamiseen.

Kyberturvallisuuden haasteet ovat erilaiset kullakin yrityksellä. Siksi on tärkeää ymmärtää, mitä organisaation olisi syytä asettaa tärkeysjärjestyksessä etusijalle kyberturvallisuusstrategiassaan.

Voisi luulla, että nykyisissä etätyöolosuhteissa kyberturvallisuus voisi astua hieman taka-alalle. Miksi? Koska työntekijät eivät enää toimi toimistoympäristössä. Itse asiassa tilanne on juuri päinvastainen. Se, että työvoima työskentelee etänä, antaa tilaa useammille turvallisuusaukoille koko organisaatiossa. Henkilökohtaisia laitteita ei välttämättä ole optimoitu turvallisuuden osalta. Tietoliikenne ei välttämättä ole turvallista. Työntekijät saattavat jättää turvatoimenpiteitä huomioimatta oman kotinsa turvassa. Näin ollen turvallisuutta on painotettava entistä enemmän nykyisissä työolosuhteissa.
Miksi yritykset tarvitsevat kyberturvallisuuskonsultointia?

 Accenture arvioi, että kyberturvallisuuteen liittyviä kuluja tulee seuraavan 5 vuoden aikana huimat 5,2 triljoonaa dollaria. Tämä tarkoittaa, että kyberturvallisuuden tärkeys vain jatkaa kasvamistaan. Tämän ei myöskään pitäisi olla yllättävää, kun huomioidaan se, kuinka kunnianhimoisia kyberhyökkäyksistä on tullut. Nykyään uhreiksi eivät joudu pelkästään suuret yritykset, mutta myös pienemmät organisaatiot. Itse asiassa tiettyjen raporttien mukaan pienet ja keskisuuret yritykset saattavat olla kyberhyökkäysten suurempi kohde.

CNBC mainitsee, että 43 % verkkohyökkäyksistä kohdistuu pieniin yrityksiin. Suuriin yrityksiin verrattuna näille pienille yrityksille kyberhyökkäys voi olla karmea. Kyberhyökkäyksen kulut kuitenkin ulottuvat huomattavasti laajemmalle kuin itse hyökkäyksen aiheuttamat vauriot. Kun mukaan lasketaan yrityksen brändin arvolle ja liikearvolle aiheutuvat vaikutukset, tutkintakulut, lainopilliset kulut jne., voivat kulut muodostua liian suuriksi.

Tästä huolimatta on hyvin yleistä, että yritykset vähättelevät kyberturvallisuuden tärkeyttä. Keeper Securityn vuoden 2019 raportin mukaan lähes 66 % 500 pienten ja keskikokoisten yritysten johtajasta uskoo kyberhyökkäyksen olevan epätodennäköinen. Käytännössä katsoen tämä johtaa kyberturvallisuutta koskevan suunnittelun puutteeseen kaikilla osa-alueilla. Yrityksillä ei ole kyberhyökkäysten estosuunnitelmaa tai turvallisuuskäytäntöä. Johtajilla ei välttämättä ole edes käsitystä siitä, mistä kyberturvallisuuden kohdalla kannattaisi aloittaa.

Raportti kertoo myös, että 73 % niistä pienistä ja keskisuurista yrityksistä, joiden liikevaihto on alle miljoona dollaria, ei usko kyberhyökkäyksen oleva todennäköinen. ”Olemme liian pieni, liian uusi, liian epäkiinnostava joutuaksemme kohteeksi”. Tämä ajatus on tunnistettavissa myös yleisesti ihmisten keskuudessa. On hölmöä kuvitella, että digitaalinen toimintasi on tarpeeksi mielenkiinnotonta, jotta hyökkääjät sivuuttaisivat asian. Itse asiassa se, että ei suhtaudu varautuneesti, saattaa tehdä sinusta entistä suuremman kohteen.

Siksi on elintärkeää, että yritykset käyttävät kyberturvallisuuden konsultointipalveluita turvallisuusasioiden hoitoon. Yrityksen kattavan kyberturvallisuusstrategian esteenä ei saisi olla tietämättömyys tai varojen puute.

Miltä kyberturvallisuuskonsultointi näyttää?

Kyberturvallisuuskonsultointi sisältää joukon erilaisia toimenpiteitä yrityksen vaatimuksista riippuen. Nämä konsulttipalvelut voivat vaihdella haittaohjelmien estosta yrityksen verkossa aina immateriaalioikeuksien suojeluun. Yksinkertaisesti sanottuna kyberturvallisuuskonsultti arvioi olemassa olevan järjestelmän infrastruktuurin heikkouksien varalta. Siksi on tärkeää, että näillä konsulteilla on riittävästi asiantuntemusta rooliinsa. Ihanteellista olisi, että kyberturvallisuuden asiantuntijakonsultilla olisi syvällistä osaamista ja kokemusta monilta eri osa-alueilta, kuten haavoittuvuustesteistä, penetraatiotesteistä, salaustekniikoista, ohjelmoinnista, koodauskäytännöistä ja eettisistä hakkerointiperiaatteista, jne. Taidot ulottuvat tietenkin teknisten kykyjen ulkopuolelle. Esimerkiksi hyvät ihmissuhdetaidot ovat tärkeitä, kun analysoidaan yrityksen haavoittuvaisuutta sosiaalisen manipuloinnin hyökkäyksissä.

Tämän prosessin jälkeen kehitetään suunnitelma turvallisuuspuutteiden paikkaamiseksi, jotta varmistetaan, että tietoihin ei päästä luvatta käsiksi eikä niitä muokata. Tässä kohtaa konsultit keskustelevat kaikkien asiaan liittyvien sidosryhmien kanssa yrityksessä saadakseen kattavan käsityksen organisaation turvatoimenpiteistä ja siitä, mitä muutoksia on tehtävä.

Yleensä konsulttien tekemät suositukset perustuvat nykyisiin parhaiksi osoittautuneisiin toimintatapoihin. Tarjotuissa ratkaisuissa huomioidaan monia eri osa-alueita, kuten

  • parempi laitteisto

  • nykyisen IT-osaston kouluttaminen turvallisuusasioiden hoitoon

  • kattavamman turvallisuuskäytännön käyttöönotto koko organisaatiossa

  • budjetin kohdentaminen

  • ennaltaehkäisevät toimenpiteet tulevien ongelmien välttämiseksi

C-YBER voi auttaa teitä!

Oli kyse sitten haavoittuvuuksien arvioinnista tai penetraatiotesteistä, C-YBER on apunanne. Joskus ette ehkä ole varmoja siitä, mitä yrityksenne kyberturvallisuus on vailla. Tällöin teidän on pyydettävä asiantuntijat vilkaisemaan tilannetta. Ottakaa yhteyttä meihin ja kertokaa tarpeistanne, asiantuntijajoukkomme tarjoaa teille mielellään kyberturvallisuuden konsultointipalveluitamme.

Mitä siis vielä odotat? Soita meille numeroon (+372) 602 3532 tai lähetä sähköpostia osoitteeseen info@c-yber.fi. Jätä yrityksenne kyberturvallisuuden päivittämistä koskevat murheet menneeseen!