Turvallisuutta painottava kehitys

Kyberturvallisuuden kattavuus on laaja nykypäivän teknologiajohteisessa maailmassa. Erilaisia turvallisuusuhkia vastaan taistelemiseen on lukemattomia tapoja. On haavoittuvuusarvioita, penetraatiotestausta, sähköpostiturvallisuudesta huolehtimista ja muuta vastaavaa. Osa näistä on ennaltaehkäiseviä toimenpiteitä kyberhyökkäysten vähentämiseksi. Useimmiten kuitenkin hoidetaan oireita taudin sijaan.

Miten sitten niin sanottua tautia voitaisiin hoitaa? Yksi tehokkaimmista lähestymistavoista on huomioida turvallisuus kehitysvaiheessa. Kun asiaa lähestytään tavalla, joka painottaa turvallisuutta, saadaan käytännössä katsottuna minimoitua monia haavoittuvuuksia ja muita porsaanreikiä turvallisuudessa, joita saattaa esiintyä sen jälkeen, kun tuote/järjestelmä viedään verkkoon.
Miksi turvallisuutta painottava kehitys on tärkeää yrityksille?

Turvallisuutta painottava kehitysstrategia on elintärkeä nykypäivän yritysmaailmassa. Tietenkin turvallisuuden huomiointi kehitysprosessin kaikissa vaiheissa tulee todennäköisesti viemään enemmän aikaa ja aiheuttamaan yritykselle enemmän kuluja. Nämä kulut maksavat kuitenkin itsensä takaisin hyödyn osalta pitkällä aikavälillä. Lisäksi turvallisuusnäkökulman puutos saattaa hyvinkin tarkoittaa, että organisaatio on alttiimpi kyberhyökkäyksille. Tämä voi helposti johtaa katastrofaaliseen tilanteeseen, varsinkin nykyisessä pandemiatilanteessa.

Otetaan esimerkiksi Zoom. Kun pandemian vuoksi maat ympäri maailman alkoivat sulkeutua, monet joutuivat mukautumaan kotoa työskentelyyn. Tässä kohtaa suurimmaksi tekniseksi apuvälineeksi muodostui Zoom. Tämä ohjelmisto sai valtavasti uusia käyttäjiä. Ei kuitenkaan kestänyt kauaa, kunnes viranomaisille ja organisaatioille nousi huoli turvallisuusongelmista.

On totta, että tilanne on kohentunut, ja yhä useammat jatkavat Zoomin käyttöä päivittäin. Zoomin kohdalla syntynyt tilanne kuitenkin havainnollistaa sen, että on hyvin tavallista, että kätevyyden vuoksi tehdään kompromisseja kyberturvallisuuden osalta. Kun käyttöliittymä/käyttökokemus on tärkein, jää turvallisuus taka-alalle tuotekehityksessä. Se astuu tärkeysjärjestyksen kärkeen vain reaktiivisena toimenpiteenä sen sijaan, että sen funktio olisi proaktiivinen.

Jotta tuotteet ja palvelut toimisivat optimaalisesti, on turvallisuuden oltava osa suunnitteluprosessia. Nykytilanne kuitenkin vain loppujen lopuksi vahvistaa tarvetta turvallisille tuotteille ja palveluille. Monet ihmiset ympäri maailman yrittävät saavuttaa tietynlaisen normaaliuden oman kotinsa turvista. Tämä tarkoittaa, että ihmiset ovat erittäin riippuvaisia teknologiasta riippumatta siitä, ovatko he tekniikkavelhoja vai eivät. Turvallisuutta painottavan kehityksen ei pitäisi olla vapaaehtoista organisaatioiden osalta.

Miltä turvallisuutta painottava kehitys näyttää?

Asiaa voi lähestyä usealla eri tavalla. Näihin lukeutuu turvallinen ohjelmistokehitysprosessi (Software Development Lifecycle, SDLC). Pohjimmiltaan turvallinen SDLC tarkoittaa sitä, että turvallisuus integroidaan osaksi perinteistä ohjelmistokehitysprosessia. Tämä tarkoittaa, että kaikissa kuudessa vaiheessa (suunnittelu ja vaatimukset, design, kehitys, testaaminen, lanseeraus ja ylläpito) huomioidaan turvallisuus. Esimerkiksi toiminnollisten vaatimusten keräämisessä suunnitteluvaiheessa mukaan sisällytettäisiin myös turvallisuuden vaatimukset. Toisena esimerkkinä design-vaihe saattaa pitää sisällään rakenteellisen riskianalyysin suorittamisen.

Tällä hetkellä tarjolla on useita turvallisia SDLC-malleja. Muutamia huomionarvoisia versioita ovat NIST Secure Software Development Framework ja Microsoft Security Development Lifecycle (MS SDL).

Laajemmin ajateltuna turvallisuutta painottava kehitys tarkoittaa erillisen turvallisuustiimin toimintaa koko kehitysprosessin ajan. Tämä tiimi valvoo turvallisuuskäytänteitä, kehitysprosesseja sekä suorittaa turvallisuuden testaustehtäviä, kuten haavoittuvuuksien hallinnointia. Näin ollen on tärkeää, että työntekijöille tarjotaan riittävästi koulutusta. Koulutuksella ja tietoisuudella on kuitenkin merkittävä rooli turvallisuutta painottavan kehityksen tehokkuudessa.

Yksi tapa lähestyä asiaa on hankkia riittävästi osaamista turvallisten koodauskäytäntöjen osalta. Turvalliset koodauskäytännöt viittaavat sellaisiin osa-alueisiin kuten syötteen validointi, käyttöoikeuksien hallinta, tietokannan turvallisuus, kryptograafinen turvallisuus sekä runsaasti muita osa-alueita. Yleisesti ottaen turvallisen koodauskäytännöt näyttävät suurin piirtein tältä

.On myös huomattava, että kuten useimpien muidenkin kyberturvallisuustoimenpiteiden kohdalla, ovat turvallisuutta painottavat kehitystoimet jatkuvia. Siksi on tärkeää, että koko kehitystiimi pysyy ajan tasalla. Oli kyse sitten
CVE-tietojen tarkastamisesta tai uuden toimintatavan omaksumisesta kehitysprosessien turvallisuuden takaamiseksi uudempien teknologien avulla (esim. pilvipalvelut), on turvallisuutta painottavan kehitystyön päivittäminen oleellista.

Tästä huolimatta GSuite for Emailin käyttö ei ole ehdottoman pakollista (vaikkakin suosittelemme sitä). C-YBER voi toteuttaa sähköpostia koskevia turvatoimenpiteitä myös minkä tahansa muun sähköpostipalveluntarjoajan kohdalla. Mitä siis enää odotat, ota meihin yhteyttä tänään!

Miten C-YBER voi auttaa teitä?

C-YBERilla on käytössään kokeneiden ammattilaisten tiimi, joka on valmiina vastaamaan tarkkoihin vaatimuksiinne. Palveluidemme avulla varmistetaan, että organisaationne saa parasta, mitä turvallisuutta painottavan kehitystyön saralla on mahdollista saada. Tiimimme voi huolehtia turvallisuutta painottavasta verkkokehityksestä, mobiilisovellusten kehityksestä sekä turvallisuutta painottavasta standalone-sovellusten kehityspalveluista.

Soita siis meille numeroon (+372) 602 3532. Voit myös lähettää meille sähköpostia osoitteeseen info@c-yber.fi.